Дали отношенията между Ева и Ваня са добри временно и не са пред крах?