На форума, наричан „Българският Давос”, представители на всички политически партии, работодателските организации, над 100 браншови организации на бизнеса, научния и гражданския сектор се събраха за градивен, оперативен диалог

По време на второто издание на Powers Summit лице в лице застават властта, бизнес лидерите, науката и гражданския сектор.

Участниците в панел "План за възстановяване" поставиха трите приоритета около които се обединява цялата индустрия в предварителни срещи и разговори, организирани от Powers Summit, които да бъдат чути от управляващата власт и изискват решаване в следващите 6 до 12 месеца. Те са:  

1. Държавата трябва да създаде един подход и да осигури среда за изграждане на цифрова инфраструктура, а не да я изгражда сама и да налива държавни пари в собствена такава. Ако има бизнес като телекомуникационните компании, които добре се развиват, трябва да им се даде шанс те да направят инфраструктурата като например 5-то поколение мрежи. Подкрепяте ли директно възлагане на тези проекти, например чрез системата ИСУН? 

2. До 3 месеца решение за финансиране на рехабилитацията и модернизацията на разпределителната мрежа, а не само на електропреносната мрежа, а до 6 месеца да бъдат приети промените в Закон за енергията от възобновяеми източници и в Закона за енергетиката, които имплементират директивата за възобновяемата енергия от 2018 г. Горният проблем е критичен и свързан с присъединяването на новите енергийни мощности към системата с цел сигурност на доставките и нормално балансиране на новоизградените мощности.

3. Пренасочване на средства от несъстоятелния, нереализуем и ненужен проект за изграждане на батерии за съхранение на електрическа енергия към изграждане на ВЕИ със системи за съхранение на енергия за собствени нужди в предприятията , възстановяване на мощностите на ПАВЕЦ „Чаира“, развитие на електропреносната и електроразпределителните мрежи; във връзка с променената ситуация в енергетиката на ЕС, предоговаряне на изискването за намаляване с 40% на емисиите в енергетиката до 2025 г. в сравнение с 2019 г., с цел удължаване на срока и/или замяна на базовата година с 2022 г. и/или намаляване на процента на редукция; преформулиране на  изискванията за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството с оглед тяхната реализуемост и др.

Представителите на политическите партии, които споделиха на сцената какво са чули по приоритетите, бяха: Атанас Пеканов – Заместник министър-председател по управление на европейските средства, Служебно правителство, Жечо Станков – ПП ГЕРБ, Асен Василев – ПП „Продължаваме промяната", д-р Хасан Адемов – ПП ДПС, Владислав Панев – Коалиция „Демократична България – Обединение“.

Какво чуха политиците и какви ангажименти поеха:

Атанас Пеканов - Заместник министър-председател по управление на европейските средства, Служебно правителство

“Европа продължава да цели зелен преход, който да ни направи по-малко зависими от доставки от други страни, съответно и по-малко податливи на геополитически рискове. Ключов аспект остава преструктурирането на енергийната ни инфраструктура. Подкрепям възможността и важността средства да отидат в изграждане на ПАВЕЦ. Трябва да се разработи ускорена процедура по присъединяване на ВЕИ-та.”

Жечо Станков - ПП ГЕРБ

“Подкрепяме да не се налага държавната енергетика да губи средства и държавата да поведе битката с инфлацията без тази битка да минава през джоба на хората. ПП ГЕРБ стоим твърдо зад инициативата за предоговаряне на плана.”

Асен Василев - ПП "Продължаваме промяната"

“Твърдо съм против заменянето на собствени въглищни ресурси с такива с внесен газ. Вече не затваряме мощности, но трябва да се намалят емисиите вследствие на взетото през 2019г. решение. Ако се намалят въглищата, това е добре за България, но не е добре за региона тъй кати Гърция и Румъния имат интерес нашите въглищни мощности да продължат да работят.”

д-р Хасан Адемов - ПП ДПС

“Около плана за възстановяване и устойчивост има известни трудности, но невъзможност за изпълнението му. Освен за преодоляване на последствията от Ковид кризата той дава възможност за подпомагане на зеления преход, цифровата икономика и дигиталните технологии. Предприятата и бизнесът са тези, които могат да създадат условия за съхраняване на енергията, която се произвежда в повече.”

Владислав Панев - Коалиция „Демократична България-Обединение“

“Важното за Плана за възстановяване и устойчивост е как да се оптимизира ефектът от вложените в него инвестиции. Стари мощности се затварят само когато на тяхно място има изградени нови мощности. Глупост е да затваряме мощности с национален ресурс, с които ще разклатим и съседните ни държави. Необходими са инвестиции в електропреносната система и в съхранението на енергия, осигуряващи енергийната ни независимост и ниски цени за потребителя за да бъде конкурентоспособна икономиката ни.”

В панел “Устойчиво развитие” бяха поставени трите приоритета, около които се обединява цялата индустрия в предварителни срещи и разговори, организирани от Powers Summit, които да бъдат чути от управляващата власт и изискват решаване в следващите 6 до 12 месеца. Те са:

1. Приоритизиране на темата за климатичните промени, ролята и прехода към зелена и кръгова икономика, вкл. чрез ускорено приемане на законовата и подзаконовата правна уредба в областта на устойчивото финансиране.
2. Създаване на необходимата институционална инфраструктура в областта на ESG в тясно партньорство със заинтересованите страни (напр.одитори по устойчивост, процедура по реализиране на зелени облигации и пр.)
3. Изграждане на административен и експертен капацитет в областта на ESG политиките (напр. обучителни програми за обща и специализирана администрация)

В модул "Лидерите говорят" представители на бизнеса дискутираха върху приоритетите и позицията на бизнеса към тях.

Представителите на политическите партии, които споделиха на сцената какво са чули по приоритетите, бяха: Томислав Дончев - ПП ГЕРБ, Деница Симеонова - ПП "Продължаваме промяната", Александър Несторов - ПП ДПС, Атанас Пеканов - Заместник министър-председател по управление на европейските средства, Служебно правителство, Илина Мутафчиева - Коалиция „Демократична България-Обединение“.

Какво чуха политиците и какви ангажименти поеха:

Томислав Дончев - ПП ГЕРБ

“Устойчиво развитие не значи само зелени политики и политики за декарбонизация, а е и това развитие, което не изяжда потенциала за бъдещето и не вкарва държавата в нови дългове. Бизнесът се справя достатъчно добре в своето развитие по зелената сделка, но държавата се бави и това е предпоставка за колизия. Надявам се политиците най-после да намерят модус на съгласие и да развием държавата като адекватен партньор, който да се движи с неговата скорост."

Деница Симеонова - ПП "Продължаваме промяната"

“Смятам, че за привличане на чуждестранни инвестиции голяма роля ще играе приемането на еврото, което ние от ПП “Продължаваме промянта” подкрепяме. ESG цели и решаване на редица социални проблеми като адекватно заплащане на работещите и гаранция на осигуряването им. Тези мерки заедно с прозрачност в управлението и борбата с корупцията са неразделна част от устойчивото развитие като политическите партии и бизнеса вървят заедно ръка за ръка без да попадат в корупционни практики.”

Александър Несторов - ПП ДПС

“Вярваме че отчетността в политиката я прави по-устойчива. Държава на стимулите, а не държава на принудите смятам винаги е по-икономически издържана. Устойчивото развитие трябва да е повсеместно и всички видове инструменти, фондове и програми касаещи развитието му трябва да бъдат приложени от най-малкото до най-голямото населено място. Нека заедно и без разделителни линии да направим така, че България с тази стабилност да излезе от проблемите и гарантира своето устойчиво развитие.”

Атанас Пеканов - Заместник министър-председател по управление на европейските средства, Служебно правителство

“Споделям голяма част от призивите и заложените приоритети. Добра координация между бизнеса, институциите и академичната сфера играе ключова роля за устойчивото развитие. Огромна част от инвестициите ще продължат да бъдат в тази сфера и трите изнесени приоритета трябва да останат ключови. Тези реформи трябва да продължат да се прилагат в сферата на енергетиката, социалната среда, финансите и зелените политики. ESG е ключов елемент, но нека не е само един печат, а нещо което се прилага от всички без да застраши социалния мир и икономическите показатели.”

Илина Мутафчиева - Коалиция „Демократична България-Обединение“

“Чух ви и чувам това вече 10 години. Необходими са много разговори и работа за да може правителството да догони бизнеса. Гражданският сектор е този от чийто послания да се учим. Държавата следва да работи заедно с бизнеса за създаването да добавена стойност и на споделена стойност и ние ще продължим да работим в тази посока.”

В сесията не взе участие представител на ПП БСП. Последната тема за деня, която ще закрие форума, е предприемачество.

Нова Броудкастинг Груп е медиен партньор на събитието.