Следете всички новини в Nova.bg с добавка за браузъра си

Можете да следите най-актуалното съдържание от NOVA и Nova.bg през целия ден, като инсталирате добавка към вашия уеб браузър. Тя ще позволи да виждате последните новини от уебсайта Nova.bg при зареждане на нов прозорец (таб) във вашия браузър. Тази възможност е достъпна, в случай, че използвате Google Chrome.

4 стъпки, които трябва да следвате, за да инсталирате добавката с Google Chrome:

Стъпка 1:  Кликнете, за да използвате приставката за Google Chrome: http://bit.ly/2htUCaw

Стъпка 2: След като отворите линка, кликнете върху бутон „+ ADD TO…”

Стъпка 3: За да продължите с инсталирането на приставката, кликнете на „Add Extension”

Стъпка 4: За да завършите, отворете нов раздел във вашия браузър,а след това  кликнете на „Keep Changes”, за да запазите промените, които сте направили