ЕДИННА ПОЗИЦИЯ ЗА ЕТИКА И СЪОТВЕТСТВИЕ

Ангажиментът на United Group за етично поведение е в основата на всички наши действия.

Докато свързва, информира и забавлява хората, United Group изгражда силни и трайни взаимоотношения с клиенти, бизнес партньори и местни общности. Като двигатели на положителната промяна, ние постигаме тези успехи с действия, които са етични и в съответствие със законовите изисквания.

Кодексът за бизнес поведение и етика насърчава всички наши служители и партньори да действат почтено и отговорно във всички свои бизнес начинания. Той очертава стандартите и политиките, възприети от United Group, и приложими към всички работни процеси. Нещо повече - Кодексът дава отговор на въпроса към кого от United Group можете да се обърнете с молба за съдействие в случай, че възникне сложна или неясна ситуация.

 

ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ

United Group е горд член на Алианса за отговорен бизнес (АОБ) - най-голямата индустриална асоциация, ангажирана да подобри ефективността и социалната, етична и екологична отговорност в глобалната верига от доставки.

В качеството си на членове и демонстрирайки съответствие с целите и визията на АОБ, ние въведохме изискванията на Кодекса за бизнес поведение на организацията в нашия собствен Кодекс за поведение на доставчиците.

Линк към Нашите политики, Нашият подход 

Линк към Нашите Етични & Устойчиви бизнес партньори” 

Линк към Кодекс за бизнес поведение и етика 

Линк към Кодекс за поведение на доставчици 

Линк към Линия за етична помощ