Нашите Етични & Устойчиви Бизнес Партньори

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Ние в United Group се ангажираме да минимизираме въздействието ни върху околната среда и да инвестираме в положителна социална промяна. Нашите бизнес партньори и доставчици (Доставчици) играят ключова роля за постигането на тази цел.

Поради тази причина очакваме от доставчиците ни да споделят нашия ангажимент към етичните, безопасни и отговорни бизнес практики, описани в нашия Кодекс за поведение на доставчиците.

 

АЛИАНС ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

United Group е горд член на Алианса за отговорен бизнес (АОБ) - най-голямата индустриална асоциация, ангажирана да подобри ефективността и социалната, етична и екологична отговорност в глобалната верига от доставки.

В качеството си на членове и демонстрирайки съответствие с целите и визията на АОБ, ние въведохме изискванията на Кодекса за бизнес поведение на организацията в нашия собствен Кодекс за поведение на доставчиците.

 

КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ

Кодексът за поведение на доставчиците ясно определя стандартите, на които очакваме те да отговарят: да гарантират безопасни условия на труд, справедливо отношение към работниците и да провеждат отговорни практики за опазване на околната среда. Доставчиците следва за спазват всички приложими закони за защита на личните данни, както и да поддържат най-високите стандарти на етика в областта на антикорупционните практики и конкурентното законодателство.

Кодексът за поведение на доставчиците е в съответствие със стандартите от Кодекса за поведение на АОБ, международното право, признатите етични стандарти, принципите на отговорния бизнес и най-добрите практики, включително Конвенциите на Международната организация на труда, Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

За повече информация, прочетете Кодекса за поведение на доставчици.

 

СЪОБЩАВАНЕ ЗА ПРИТЕСНЕНИЯ

Очакваме от доставчиците и служителите на United Group да съобщават чрез Линията за етична помощ за подозрителни дейности, червени флагове и нарушения на нашия Кодекс за бизнес поведение на доставчиците.

Притесненията може да са свързани с всяка област от Кодекса за поведение на доставчика, включително в сферата на трудовото законодателство и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, подкупите и корупцията, конкуренцията и защитата на данните.

Ние ще проследим всяко достоверно твърдение за извършено нарушение на Кодекса за поведение на доставчика, нашите политики или закона и ще забраним всякаква дискриминация или последващи ответни действия срещу лица, които добросъвестно съобщават за предполагаеми нарушения.

През цялото време на извършване на вътрешна проверка по подадените сигнали, отговорният екип ще спазва изискванията за защита на личните данни, конфиденциалност и права на участващите в процедурата.

 

ОДИТИ И КОРИГИРАНЕ

United Group използва технология по оценка на риска при подбора на нови доставчици и активно работим в посока на подобряване на техните показатели по отношение на социалните, социални, екологични и здравословни и безопасни условия. Това постигаме с поставянето на писмени ключови показатели за ефективността, цели и планове за изпълнение.

Провеждаме периодични проверки за представянето по поставените показатели и се уверяваме в съответствието с нашия Кодекс за бизнес поведение и етика. В случай, че установим несъответствие, ние очакваме от нашите Доставчици и Бизнес партньори да коригират нарушенията в рамките на разумен срок, както и да работят по подобряването на показателите по зададен корекционен план.

Обратно към страница “Етика и съответствие”