Разпространение на канали

В своята досегашна история Нова телевизия успя да изгради изключително добри взаимоотношения с всички кабелни оператори в стараната. Това се дължи на приобщаващата политика, която медиата провежда и толерантното отошение, което има към всички желаещи да получават и разпространяват програмата ни. В резултат на тези контакти няма кабелен оператор, който да не излъчва нашия сигнал. С цел успешното ни сътрудничество и максимално улесняване получаването на сигнал с отлично качество Нова телевизия разпространява програмата си и чрез спътник.

По този начин се покрива територията на България на 100% и всеки желаещ кабелен оператор може да получи директно цифров сигнал.

При въпроси относно условията, начина и реда на сключване на договора или при възникването на неясноти относно съвместната ни работа, моля свържете се с Oтдел "Разпространение":

Отдел "Разпространение"

Порше Бизнес Център
бул. "Христофор Колумб" 41
София 1592

Телефон

+ 359 2 80 50 106

Факс

+ 359 2 80 50 506

E-mail

 

Общи условия