Следете всички новини в Nova.bg с добавка за браузъра си

Можете да следите най-актуалното съдържание от NOVA и Nova.bg през целия ден, като инсталирате добавка към вашия уеб браузър. Тя ще позволи да виждате последните новини от уебсайта Nova.bg при зареждане на нов прозорец (таб) във вашия браузър. Тази възможност е достъпна, в случай, че използвате Mozilla Firefox или Google Chrome.

4 стъпки, които трябва да следвате, за да инсталирате добавката с Mozilla Firefox:

Стъпка 1:  Кликнете, за да използвате приставката: https://mzl.la/2fCAzmQ

Стъпка 2: След като отворите линка, кликнете върху бутон „+ Add to Firefox…”

Стъпка 3: За да продължите с инсталирането на приставката, кликнете на „Add”

Стъпка 4: За да завършите,  кликнете на „OK”, за да запазите промените.