Контакти

Нова Броудкастинг Груп

ул. "Неделчо Бончев" №10
София 1528

Централа

+ 359 2 80 50 000

Факс

+ 359 2 80 50 000

Отдел "Новини"

+ 359 2 80 50 111,

Отдел "Продажби"
Отдел "Връзки с обществеността"
Съобщения по ЗОП можете да изпращате на имейл
Полетата маркирани с * са задължителни

Съвет за електронни медии

Адрес

гр. София, бул. "Шипченски проход" 69

Телефон

+ 359 2 9708810

Факс

+ 359 2 9733769

E-mail
Работно време

8:30 ч. - 17:00 ч.

Интернет страница

Общи условия за продуценти

Предоставяне на записи

„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД уведомява всички заинтересовани лица за следното: Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията доставчиците на линейни медийни услуги са длъжни да записват предоставените за разпространение от тях програми и предавания и да съхраняват записите в продължение на 3 (три) месеца, считано от датата на предаването. Лице, което твърди, че е било засегнато в предаване, има право на достъп до съответния архив и на копие от записа, направено за негова сметка. Прочетете целия текст тук.