Фестивалът за късометражно кино IN THE PALACE обучава 10 учители да преподават новата дисциплина

21-вото издание на международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE, който ще се проведе между 29-и юни и 6-и юли в Перник, стартира нова обучителна програма и работилница, насочени към преподавателите в града. 10 учители ще имат възможността да преминат специален курс по преподаване на филмова грамотност и от тази есен новата дисциплина ще влезе в програмата на учениците в гимназиален етап.

Международно признатият екип на асоциация Filmcultura, посветена на образованието в областта на аудиовизуалната култура и изкуство с ръководител екип Maša Seničić, научен сътрудник във Факултета по драматични изкуства в Белград, ще обучи 10 преподаватели от община Перник за това как се преподава филмова грамотност на учащи. Обучаващата организация, на база на своя опит и експертиза, ще сподели добри практики, ще предостави разработена методология и техники, които преподавателите да усвоят и отработят по време на работилницата.

“В програмата ще бъдат увлечени проактивни преподаватели от град Перник, за които проектът е възможност за допълнителна професионална квалификация и добиване на нови компетенции. В резултат на преминатото обучение, те ще бъдат сертифицирани като педагози с профил филмова грамотност, които впоследствие да вземат активна роля в култивирането на новото поколение публики”, щастлив е да сподели директорът на фестивала Цанко Василев.

В допълнение към обучителната програма ще бъде направен и специален “Наръчник по филмова грамотност”. Помагалото ще включи опита от проведената работилница, експертния капацитет на обучаващата организация и обратната връзка на участвалите преподаватели. То ще съдържа разработена образователна методология и ще бъде използвано като образователен инструмент при работата с учащи.

Първият випуск, преминал обучението, ще има възможност да участва активно в 22-то издание на филмовия фестивал IN THE PALACE през 2025 г. Учениците ще могат да представят в специална конкурсна програма късометражните филми, които са успели да създадат по време на обучението, а журито ще връчи и награда за най-добрите.

Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE ще се проведе между 29-и юни и 6-и юли в Перник