Липсва обособена зона за пешеходци!!! Всяка сутрин /и не само/ родители и ученици сме принудени да се промъкване между движещите се в двете посоки автомобили!ДОКОГА трябва да чакаме,докато стане инцидент ли? В близост са една детска градина и две училища!!!