Доста солидна дупка в центъра на платното на ул." Западна", пред блок 99.