Разбит тротоар от години! Преминаване с детски колички е невъзможно