За инициативата

Нова телевизия реализира социалната инициатива „Мисия образование”, защото както отбелязва английският философ Франсис Бейкън – „Човек може толкова, колкото знае”. Партньори в кампанията са неправителствените организации „Заедно в час” и „Национална мрежа за децата”. 

Инициативата има за цел да привлече вниманието на обществеността върху едни от най-сериозните проблеми на българското общество, а именно равния достъп до качествено образование за всички ученици, липсата на млади учители, както и обезпокояващата статистика, която поставя българските ученици на едни от последните места в международните класации за грамотност.

Ангажиментът на Нова е дългосрочен, като част от инициативата е кампанията „Аз не преписвам”. Тя е насочена към един от тревожните проблеми, които според образователните експерти са се превърнали в нормална практика – преписване и подсказване, които очевидно се толерират и от възрастните, ангажирани в училищното образование – учители и родители.

Инициативата „Мисия образование” търси широка обществена подкрепа и отговори на най-наболелите проблеми в образованието, на фона на класациите по грамотност, които поставят българските ученици на последните места.