Партньори

Неправителствените организации „Заедно в час” и „Национална мрежа за децата” са партньори на Нова телевизия в социалната инициатива „Мисия образование”. В поредица от репортажи и дискусии, кампании с фокус върху различни проблеми, събития, а също и с подкрепата на известни лица, медията и нейните партньори ще си сътрудничат за промяната на негативните статистики и тенденции, както и в търсенето и показването на възможни решения чрез работещи модели.

„Заедно в час” осигурява достъп до качествено образование на деца от непривилегировани общности, като привлича и подкрепя талантливи професионалисти да бъдат ефективни, мотивиращи учители и лидери в българското образование и общество. През учебната година 2014/2015 близо 90 учители по програмата преподават на над 6 000 ученици в 47 училища в седем региона на България. Екипът на организацията вярва, че до 20 години може да бъде преодоляна функционалната неграмотност в България, от която в момента страдат над 40% от учениците. „Заедно в час” допринася за това чрез широко партньорство с институции и заинтересовани страни, които заедно утвърждават и популяризират добри практики и успешни примери, че всяко дете може да постига успех в училище и всяко училище може да осигурява качествено образование на учениците си, независимо от техния произход. Фондацията е част от международната мрежа Teach For All, която успешно работи за подобряване на достъпа до качествено образование в над 30 страни на пет континента.

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Организацията е член на международните мрежи Eurochild  и ChildPact. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи на Национална мрежа за децата. Всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.

Във всички действия Национална мрежа за децата се ръководи от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ документ, който определя философията, ценностите и начина на работа. За да гарантира правата и повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в България, организацията осъществява застъпнически кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. Също така активно работи за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на добри практики между тях.