За ролята на Инспектор Пламен Пламенов в „Полицаите от края на града“