Котка със забележителна окраска

23 февруари 2018 13:46

Снимки: Twitter, Caters News Agency, Jean-Michel Labat