Глинени съдове и сребърни монети – част от находките при разкопки в София

03 август 2018 13:24

Снимки: Олег Попов