ТЕХНОЛОГИЧЕН МАРАТОН: Доброволци "поправят" света на хората с увреждания

21 март 2019 18:13

Снимки: Веселин Георгиев