Еколози нахлуха в една от най-големите мини за въглища в света

23 юни 2019 13:28

Еколози нахлуха в една от най-големите мини за въглища в света. Протестът им е срещу добива и употребата на лигнитни въглища в Германия. Този вид гориво е един от най- вредните източници на енергия, от гледна точка на екологията.