Пожар горя в защитената местност Орловото блато

23 януари 2020 17:57

Снимки: Българско дружество за защита на птиците