Обърна се цистерна с мляко, разля 20 тона

01 април 2020 15:54

Снимки: Благой Бекриев, NOVA