Река Места подкопа главния път между Банско и Гоце Делчев

13 януари 2021 11:26

Снимки: Павел Петлички