Противоепидемични мерки на пазарите в София

12 март 2021 13:18

Снимки: Георги Димитров