Машините за гласуване - в молове в София

19 март 2021 13:09

Снимки: Георги Димитров