Изложбата на Фанка Борисова „Тя. Въпреки всичко“

03 февруари 2022 12:22

Фотография: NOVA / Красена Ангелова