Продължава разчистването на щетите от природното бедствие в село Богдан

10 септември 2022 09:50

Снимки: Николай Василковски