Резултатите от паралелното преброяване при 100% в графики

02 октомври 2022 22:03

Вижте разбивките