Кариери

Нова Броудкастинг Груп е компания ориентирана към хората, която разчита на добре обучени и мотивирани служители. Ние ценим високо нашите служители и затова сме силно ангажирани да показваме загриженост и уважение към тях и работата им.

Нова Броудкастинг Груп предоставя равни възможности и се отнася еднакво със своите служители независимо от тяхната раса, религия, националност, пол, умствено или физическо състояние, възраст, сексуална ориентация, семеен статус или всеки друг статус несвързан с възможността на служителя да изпълнява задълженията си. Цел на нашата компания е да изградим работна среда, в която хората да имат възможността да балансират личния си живот с професионалните предизвикателства.

Ние разчитаме на високо квалифициран персонал и затова инвестирането в развитието на нашите служители е приоритет. За тази цел имаме създадена тренинг академия, която се грижи за усъвършенстване компетенциите на нашите служители.

Ние смятаме, че упоритата работа не трябва да бъде само забавна, но и добре възнаградена. Поради тази причина всяка година организираме церемонии, където награждаваме нашите служители и празнуваме техните постижения.


В момента няма свободни позиции.