Срещу скромните 978 014 лв Природен парк "Рилски манастир" направи показаните недомислици. Пътеки с дължина от около 600-700 м, насипани с чакъл, които към снимала на 2 октомври 2015 г. са за движение на инвалидни колички. Представете си как инвалидна количка може да се движи в чакъл.Пътеката е обрасла са с растителност, има боклуци и информационния център не работи.Обиколих пътеката и не видях дори стъпка на нормално ходещ човек.Защо са изхарчени 146 702 лв от държавния бюджет за толкова малко и лошо изпълнена работа. Попитайте официално МОСВ и ръководството на природен парк Рилски манастир защо въобще предлагат за финансиране от еврофондове такива ненужни и глупави проекти. С цялата си наглост слагат информационни табели, за да дразнят хората. Пътеката и инф. център се намират на Кирилова поляна, на около 10 км от Рилския манастир. На тази поляна има два къмпинга, които се посещават от много чуждестранни туристи. Добре, че инф. табели са само на български, иначе Европа бързичко ще спре еврофинансирането.