Един интересен ракурс към снега в София - снимка за историята.