Неграмотността и селанията край нямат!!! Врачанин, който хем не може да паркира, хем е спрял най-нагло, не на едно, а на две паркоместа за инвалиди!!! Паркинг на голям магазин в София.