Ето така стават доставките в София. Все си мисля, че обозначените сини места за паркиране са за инвалиди, а не за доставка на брашно.