Празници. Грешки при проектирането на обект. Натрупване на много клиентиq опитващи се да излезат от Парадайс център. Неадекватно проектирана вентилационна система. Обслужващ персонал, изложен директно на извора на изгорели газове от автомобилите, седящи над 60 мин. в затворено пространство и включени двигатели. За тези 60 мин. на мен ми стана лошо. А там бяха работници, които ежедневно са подложени на тези отрови. Без каквито и да предпазни мерки. Марля за устата струва стотинки. Ясно за собствениците на центъра животът и здравето на работещите и клиентите е от без значение.