Едно голямо безобразие в град София!!! Улица "Първа българска армия" не е ремонтирана от 25 години, писани са жалби, но без резултат! Пътните платна са под всякаква критика - те са изцяло неравни и с дупки! Тротоари просто не съществуват!!!