Ето така се допринася за замърсяването на въздуха в София.