Това се случва всяка седмица в един пункт за вторични суровини в "Люлин 10", улица „Архиепископ Прохор Охридски“ 21, София. Пътят е напълно повреден от тежките машини, събота и неделя, когато си отвориш прозореца, чуваш цялата клиентела на пункта, която псува и крещи. Пространството до пункта го използват за тоалетна, а в непосредствена близост има детска площадка! Питам се дали е законен този пункт и дали спазва всички изисквания, на които трябва да отговаря, за да работи? Кой ще поправи пътя, за който плащаме данъци, а си чупим колите?