Този сигурно успешно е преминал технически преглед.