Змия, озовала се незнайно как на електропровод в село Малка Арда.