Паркоместата пред пешеходните пътеки на бул. "Ломско шосе" 98 и бул "Ломско шосе" 123 са разчертани много близо пред пешеходните, което е опасно за пешеходците, но е в разрез със закона - чл. 98 (1). Престоят и паркирането са забранени. Подавам този сигнал за пореден път, както до съответната община, така и до медиите и нямам обяснение, защо това не се взима под внимание.