Това е охраняемият прелез в София на "Гара Искър". Има и светофар и бариера, но защо да ги ползваме, докато влакът минава?