Град Левски защо не се споменава? И тук има много поражения, кметицата иска да гласуваме, но не минава на оглед