Срещу отлично поддържания парк в кв. "Гео Милев", се намират зелени площи пред стадион "Академик" с височина, достигаща тази на средно висока жена.