В разгара на летния сезон, "Южният парк" е без пейки. Аплодисменти!