Това е продължението на захранването на трафопостовете с ток-кабелите по Земята, по оградите на хората, по клоните на дърветата. Никой не мисли, че там играят деца, минават хора, но при една по-силна буря какво може да стане...