При с. Ясен, общ. Плевен се ремонтира канализация по главен път Плевен - София, който минава през селото. Вече три седмици виждате обхода, който е по улици с дупки, изрязан асфалт, насипан трошен камък, който от дъждовете е изровен. По каква причина движението не е направено двупосочно в платното, което не се ремонтира?