Прилагам Ви абсурдна снимка от това, което се налага да правим не, за да не си чупим колите, а за да може изобщо да се придвижваме. Това е в гр. София, ул. "Букара" и ул. "Бял Равнец".