Тротоарът, по който се придвижват много хора всеки ден, слизайки от автобуса на спирката на механотехникума в град Русе в посока болницата на града. В града се преасфалтират тротоари, надявам се и този да е предвиден, понеже всеки ден през него са пренудени да минават много хора.