Пътуването от гр. Бургас до к.к. Слънчев Бряг отнема повече от 3 часа, за които можем да стигнем от София до Гърция. Целият път е затворен, а движението отбито през храстите - пълно с дупки и изронен чакъл - най-добро е преминаването със високопроходима кола.