Гр. София, кв. Симеоново, улица 64, номер 9. Избирателно събиране на кофите за отпадъци! Вчера, 13.09.2019, камионът изхвърли само една от трите кофи и си замина!