Свободна разходка и паша на коне в квартал "Младост"